HOME | Contact/Privacy | Links

***

 

 

Origin of the name ASLAUGR.
Etymology of the name ASLAUGR.
Meaning of the baby name ASLAUGR.

  

ÁSLAUGR.  Old Norse name composed of the elements áss "divine" and laugr "liquor," hence "divine liquor."  It has the feminine Áslaug.

Iste Led kunde være et Mandsnavn Aslaugr, svarende til det vel kjendte Kvindenavn Aslaug, ligesom vi have Þorlaugr ved Siden af Þorlaug og Gunnlaugr, Guðlaugr ved Siden af Gunnlaug, Guðlaug.  Aslaugr kan neppe nu ellers paavises i Norge, men er kjendt fra Sverige og Danmark (Lundgren S. 19. O. Nielsen S. 8).  Allaux- kunde være feilskrevet i det Brev, som Schøning saa, eller feillæst for Aslaux-, jfr. hvad der er anført ved [Stange, Hedemarken, GN. 40. 41, Atlungstad, som i RB. 309 er skrevet i Allangstadom, men i 1593 Aβlungsstad; se Bd. III S. 153). (Norske Gaardnavne, Rygh, 1900).

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***
a2z Menu

Books consulted

Privacy & Contact Info

Site Map


***
20kweb Menu
Special Categories
Butterfly Names, Dragon Names, Dream Names,
Evil Names,
Flower Names,
Funny Names, Rainbow Names, Secret Names, Shadow Names, Warrior Names, Weapon/Armor Names,
Weekday Names, Wolf Names & much more.

 
HOME
 
Copyright Info

  

 

***

Online since 1999.

Web Design Copyrighted 20knames.com