HOME | Contact/Privacy | Links

***

 

 

Origin of the name DORETE.
Etymology of the name DORETE.
Meaning of the baby name DORETE.

  

DORETE.  Danish form of Dorothea (q.v.), meaning "gift of God."
    Dorete Bloch, a Danish zoologist. (Wiki)

    Østergaard ejedes 1486 af Erik Persen Glob, saa af Søren Juul til Hedegd., hans Søn Axel J. til Villestrup, 1577, dennes Datter Dorete J., g. m. Chrf. Mikkelsen Tornekrands til Lundbæk, hendes Broder Ove J., 1604, hvis Søn Hans J. 1648 solgte Ø. til Morten Skinkel, 1669,... (Kongeriget Danmark, Trap-Westergaard, 1901)

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***
a2z Menu

Books consulted

Privacy & Contact Info

Site Map


***
20kweb Menu
Special Categories
Butterfly Names, Dragon Names, Dream Names,
Evil Names,
Flower Names,
Funny Names, Rainbow Names, Secret Names, Shadow Names, Warrior Names, Weapon/Armor Names,
Weekday Names, Wolf Names & much more.

 
HOME
 
Copyright Info

  

 

***

Online since 1999.

Web Design Copyrighted 20knames.com