HOME | Contact/Privacy | Links

***

 

 

Origin of the name LOWIE.
Etymology of the name LOWIE.
Meaning of the baby name LOWIE.

  

LOWIE.  A pet form of Dutch Lodewijk (q.v.), from German Ludwig (q.v.), meaning "famous war."

... Een luid gelach ontstond en allen keken op het meisje, dat in eens zeer rood geworden was.  "Ha! ha!" riep Guustje zegepralend, "gij meent dat ik van niets weet, he!"  En het geschater herbegon.  Zieneken, verbluft, wist niet wat antwoorden, maar prettig was de scherts toegegaan, dat was stellig.  Inderdaad, een jongman, Lodewijk Billiet, in den omgang Lowie genoemd, die sinds den dood van zijne moeder alleen op eene schoone hoeve zat en naar een vrouwmenseh zocht, was vóór eenige dagen Zieneken in huwelijk komen vragen. (Leo en Seraphina, Leynen, 1864).

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***
a2z Menu

Books consulted

Privacy & Contact Info

Site Map


***
20kweb Menu
Special Categories
Butterfly Names, Dragon Names, Dream Names,
Evil Names,
Flower Names,
Funny Names, Rainbow Names, Secret Names, Shadow Names, Warrior Names, Weapon/Armor Names,
Weekday Names, Wolf Names & much more.

 
HOME
 
Copyright Info

  

 

***

Online since 1999.

Web Design Copyrighted 20knames.com