HOME | Contact/Privacy | Links

***

 

 

Origin of the name LOWIE.
Etymology of the name LOWIE.
Meaning of the baby name LOWIE.

  

LOWIE.  A pet form of Dutch Lodewijk (q.v.), from German Ludwig (q.v.), meaning "famous war."

... Een luid gelach ontstond en allen keken op het meisje, dat in eens zeer rood geworden was.  "Ha! ha!" riep Guustje zegepralend, "gij meent dat ik van niets weet, he!"  En het geschater herbegon.  Zieneken, verbluft, wist niet wat antwoorden, maar prettig was de scherts toegegaan, dat was stellig.  Inderdaad, een jongman, Lodewijk Billiet, in den omgang Lowie genoemd, die sinds den dood van zijne moeder alleen op eene schoone hoeve zat en naar een vrouwmenseh zocht, was vóór eenige dagen Zieneken in huwelijk komen vragen. (Leo en Seraphina, Leynen, 1864).

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***

***

  

 

***

Web Design Copyrighted 20000-names.com